Home Policies අර්බුදය ජය ගැනීමට කඩිනම් ප්‍රවේශයක්

අර්බුදය ජය ගැනීමට කඩිනම් ප්‍රවේශයක්

by Ravinath Wijesekara

You may also like

20 comments

Chathura Rathnayaka December 20, 2021 - 2:24 pm

Great work

Reply
Yasobalaji Ravichandren December 20, 2021 - 2:50 pm

We all with you

Reply
Chandrakumara Silva December 20, 2021 - 2:58 pm

මේකත් හරියට අර පොහොට්ටුව , දුරකතනය ගෙනාව වගෙ සම්ප්‍රදායක ප්‍රකාශනයක්.මම හිතුව මීට වඩා වැදගත් යමක් ඔබතුමන්ලා ගෙන එයි කියා.මෙහි පැහැදිලිව සඳහන් කර නැහැ දූෂනය පිටුදකින්නෙ කොහොමද කියා ඒ සදහා අපිට ඕනි ශක්තිමත් හා ස්වාධීන අධිකරන පද්ධතියක්.ඔබතුමන්ලා බලයට පැමිනියද අවුරුදු ගනන් නඩු අසා අවසානයේ හොරු නිදහස් වී යනව බලන්න අපිට ඕනි නැහැ .ඒ වගේම මෙහි සඳහන් කර නැහැ කොහොමද අපේ රටෙන් හොරකම් කරපු සල්ලි හොරුන්ගෙන් නැවතත් , ඉක්මනින්ම ලබාගන්නෙ කොහොමද කියා
එකක් මතක තියා ගන්න ඔබලාට බලයට එන්න ඇත්තටම උවමනානම් ඔබ අනිවාර්යයෙන් මීට වඩා අති ප්‍රබල ව්‍යවස්තාවක් ජනතාවට ඉදිරිපත් කල යුතුයි.හරියට නාගානන්ද ව්‍යවස්තාව වගේ

Reply
Gayan Mutukumarana December 20, 2021 - 3:28 pm

Hello
I would like to give my sincere appreciation for forming this alliance at this crucial moment.
In the meantime I would be happy to join as business person based in Denmark and provide my valuable inputs .
Please contact me at
[email protected] or
WhatsApp +45 27507519

Reply
Panchala PERERA December 20, 2021 - 3:54 pm

Happy the prgress you achieved

Reply
Ashoka gunawardhana. December 20, 2021 - 6:35 pm

ජයග්‍රහණය තෙක් ඉදිරියට යෑමට සුභ පැතුම් ! ඒ සදහා හැකි සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දෙනවා.

Reply
Cyril Ratnasuriya December 20, 2021 - 7:48 pm

Father gen puthata chandaya illana eka nathikaralama damanna

Reply
Priyantha Rajapaksha December 20, 2021 - 8:50 pm

Congratulations

Reply
D.J.E.Weerasinghe December 20, 2021 - 9:41 pm

Congratulations

Reply
Ajith Kumara December 21, 2021 - 2:58 am

අපට අවශ්‍ය වන්නේ සියලු දේ දෙන නායකයෙක් නොව සියලු දේ කරගත හැකිය ආර්ථිකයක් පමණි

Reply
H.A.P.Saranga December 21, 2021 - 7:33 am

ඔබලාගේ මේ වැයමට හදවතින්ම සුබ පතනවා.ඔබලාගේ මේ වැයම පිලිබදව අපට විශ්වාසයක් ඇති වී තිබෙනවා.අප සියලුම දෙනා එකතු වී රට හොද තැනක් බවට පත් කරමු.ජයවේවා.

Reply
ISHARA December 21, 2021 - 7:38 am

ජය ධරණී

Reply
Ananda Yatawara December 21, 2021 - 11:57 am

When we read the judiciary system there is no detail description .As every body knows present system get verdict it is time consuming and also very costly and lawyer Charge are very high and genaral public can’t approach judiciary due to this .
Their for if part explain system they are going to introduce so genal public get verdic of the court faster and with Less expenses

Reply
TK December 21, 2021 - 12:17 pm

Thought of reading something useful, like an action time plan. But even preparing a plan to come out of the situation has not been described. What is the difference between Pohottuwa, UNP and JVP when it comes to the pre planning prior to take the power

Reply
Sunil Silva December 21, 2021 - 4:17 pm

Make sure all citizens are equal and from top to bottom , President to ordinary citizen under same law! But when punishment s are imposed,
Double the fine or punishment to people who know the law, like President, ministers, Mp, members of divisional secretaries, police, army, navy, Air Force,lawyers, judges, members of judicial authority,all civil servants, etc… who knows the law must obey !
Give them double fines, double punishment than ordinary citizens who struggle to live!
Do not depend on Trafic fines! Trafic fines should be adjusted to public income standards!
Taking unbearable fine from a driver who gets 30-40 thousand salary, how can he feed his family when taking high fines ! Must be bearable and reasonable!
By getting another credit line, it’s better to fix cameras stating from Colombo city limits and gradually extend island wide within 5 years a system to catch who does wrong or against the law, should be automatically fined and everyone has to pay fines when they get the charge sheet and compelled to pay fines !
The discipline of road automatically begins when keep on doing wrong on the road, they have to keep on paying fines! All private bus drivers, three wheelers, motorcycle drivers, and VIPs will stop braking rules!
Road accident will be minimized! Road discipline will add Colourmax to city!
3. Raise the standards of Farmers lives!
Making them partners of mega cultivation projects
Can give you all a idea how to start this massive program gradually and within 5 years while farming community become rich and independent, Country will be self sufficient with rice, vegetables and fruits and many more commodities! Foreign exchange by exports.
More jobs created in the fields of machinery, packaging, logistics, etc… family together living happily without sending their spouses abroad . Unity among villagers, less social disturbances, killings, fighting!
Results will come within one year after implementation!
Within 10 years majority of citizens become sober!

Reply
Christy Jinton December 21, 2021 - 9:56 pm

Yes we are ready

Reply
ML Priyashantha December 22, 2021 - 2:14 am

ලංකාවේ සැම දදිස්ත්‍රික්කයට ආසනයට නියෝජනය කරන නායක යේක් පත් කර ආසනයේ gramsewaka කොට්ඨාශ ශාකා සමිති පිහිටිය යුතුයි ඒයින් ගමේ මිනිස්සුන් අතරට යා යතුයි

Reply
Ms.MiLan LinRodrigo December 22, 2021 - 8:10 am

Spelling error කඩුනම් = කඩිනම්

Reply
Ravinath Wijesekara December 23, 2021 - 11:02 pm

Thank you

Reply
Chitra perera December 22, 2021 - 10:10 pm

I very much like to believe that your intentions are genuine. Still people have to be convinced that the JVP who created havoc in this Country have no part in the present organisation. If you do that you will succeed.

Reply

Leave a Comment