Logo of NPP
Contact
Contact Us 0112785612
Message
Message Us [email protected]
“තරුණ තරුණියන්ගේ සිහින යථාර්ථයක් කර ගත හැකි ආර්ථිකයක් ගොඩනඟනවා” -ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක- “පොලීසියේ වෘත්තීමය ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන පාලනයක් අපි ස්ථාපිත කරනවා” -ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක- කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේදී පැවැති ව්‍යාපාරික හමුව තරුණ ලාංකේය ව්‍යවසායක මණ්ලයේ මහ සභා රැස්වීමට ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා ශ්‍රී ලංකා රතු තරුව සහන සේවා බලකාය විසින් ගංවතුරින් අවතැන් වූ ජනතාවට සහන
X
ජාතික ජන බලවේගය

ගැටළු සහ විසදුම්

ක්ශේත්‍ර

ask questions -->

ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න

ගැටලුව විමසන්න
Thilakshan Ranasinghe

How do you manage this IMF loan when you get the power of parliament or the Executive?

Admin

Thank you for your question on IMF programme. NPP's position has been very clear right throughout , and it has been proved now what misery it has caused to the vulnerable groups of people in the country . The government has already entered into an agreement with the IMF but we should understand that it is not prescriptive . If we get a mandate from the public at the next election , we will renegotiate not only with IMF but also with the other parties that have given loans to Sri Lanka. Specially , bilateral parties. Unless we increase our dollar inflows, even IMF cannot find solutions to the issue in hand. Hence , NPP will create a conducive environment in the country to flow in foreign remittances, investments, promote exports and upskill human capital. In addition , service sector will be facilitated and prioritized so as to earn more foreign exchange than it does now. You can always leave the IMF programme if necessary but there are quite a few good things the programme has brought in . For example the recommendations by the Governance Diagnostic Analysis is something worth considering to ensure governance principles. We will revisit the IMF programme immediately after we take over the government and ensure that we are not going to do all what they say.

Ujitha Perera

What and how would you make sure that the politicians are healed responsible for their actions . Many have failed in this area and I think this is what’s is the main reason for the country to faill

Admin

Thank you for your question. Under an NPP government not only politicians but also public servants will be accountable to what they do. The government will introduce best practices in governance and where necessary UNCAC principles will be followed. A National Audit Commission will be constituted and they will not only do postmortem audit but also pre-audits to avoid any malpractice or misappropriation of public funds. The parliamentary oversight committees will have not only investigative powers but also litigation powers through government prosecutors. Accountability in all spheres will be 100% ensured under an NPP government because when the top sets examples the rest will have to follow.

Chanaka

I would like to know your intended procedure to work with private universities. Will there be taking over of those institutes or administration and if there is any change to be happened in whatever form, how will that effect to the students who are already studying in those institutes and the children who intend to start their higher studies at them?

Admin

Thank you for your question about private universities. NPP's policy is that providing education to all Sri Lankan children is government's responsibility. However , there can be private education which will be regulated by the state. The standards for curriculum , enrollment , service delivery , recruitment of teachers, charging of fee , and certification will be standardized. NPP will develop the state sector education particularly tertiary education which will set benchmarks to the private sector whereby private sector will compete with the state sector to ensure their sustainability. Children will have financial assistance from the banking sector if they prefer private education and they will start repayment after getting employment or income source.

Tissa De Silva

How do you differ from the present open economic policies?

Admin

Thank you for your question. Many people think there is an Open Economy in Sri Lanka . It is a misconception . If an open economy prevails , the government will not import eggs from India . It is against the open economic principles. Sri Lanka has a psuedo-open economy which is neither open nor closed. NPP believes in an economy that encourages production and fair distribution of goods and services that ensures accessibility and affordability. NPP government will not import eggs , vegetables , or water bottles from foreign countries but will facilitate production by providing capital, technology, and market accessibility . NPP government will not do business but will ensure fair trading practices. You can call it open or closed or any other but there will be economic democracy in the country.

Anuradha - Anu

ආයුබෝවන්, ජනාතා විමුක්ති පෙරමුණ හි දේශපාලන මතවාදයන් හා මාලිමාවේ දේශපාලන මතවාදයන් සියල්ලම එක සමාන නම් , ඇයි ලකුණ පමණක් වෙනස් කර නව දේශපාලනයක් ගැන අදහස් දක්වන්නේ? එය නිවැරදිද? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සතු දේශපාලන මතවාදයන් නම්, * communism *Marxism - Leninism *Anti-revisionism *Revolutionary Socialism *Anti - imperialism * progressivism දේශපාලන ධාරව-(political position) - Far-left ජාතික ජන බලවේගය (NPP) ජාතික ජන බලවේගය (NPP) සතු දේශපාලන මතවාදයන් නම්, * communism *Anti - imperialism *Agrarian socialism * progressivism *Secularism *Socialism දේශපාලන ධාරව-(political position) - Far-left Political ideology සහ political position එක ජේවීපි (සීනුව ලකුණ) සහ ජාජබ(NPP) දෙකේම සමාන නම්, ඇයි ඉතින් ලකුණ විතරක් වෙනස් කලේ? සීනුව ලකුණින්ම දේශපාලනය නොකලේ ඇයි? මාලිමාව සතුව ජේවීපී සතුම මෙවැනි දේශපාලන මතවාදයන් නම් පවතින්නේ අති බහුතරයක් වූ මද්‍යස්ථ මතයක් දරන්නාවූ ( centre politics ) පිරිසට රට තුල වෙනසක් අවශ්‍ය වුවත් මාලිමාව හා එක්විය හැකිද? එයට ජාතික ජන බලවේගය සතු වෙනස්කම් කුමක්ද? පුලුල් බලවේගයක් වෙනුවට දේශපාලනික මතවාදීව කුඩා කුලකයක සිරවී ඇත්තේ මන්ද? ජාතිත ජන බලවේගයට දේශපාලන මතවාද ලෙස මදස්ථ දේශපාලනය ඇතුලු කල නොහැකිද? ජාතික ජන බලවේගයට political position එක ලෙස center to far left ලෙස වෙනස් විය නොහැකිද? එවිට මද්‍යස්ථ දේශපාලනයට ලැදි නමුත් ලිබරල් වාමාංශිකයට කැමති පිරිසටද? එසේම අන්ත දක්ෂිනාංශික නොවන නමුත් ලිබරල් ගති මිශ්‍ර වූ මදස්ථ දක්ෂිනාංශික පිරිසටද එකතු වී පොදු ජනතාව තුලින් ගොඩ නැගෙන්නාවූ අති පුලුල් බලවේගයක් නිර්මාණය නොවන්නේද? සිතා බැලීම ජාතික ජනබලවේගයේ විද්වත් මඩුල්ලට භාරයි…. ස්තුතියි අදහස ඉදිරිපත් කිරීම - අනුරාධ - අනූ

Admin

ස්තුතියි ඔබගේ විමසීමට. ඔබට ආරාධනා කරනවා ජාතික ජනබලවේගයේ දේශයේ අපේක්ෂාව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය කියවන ලෙස. එය npp.lk අපගේ වෙබ් පිටුවට පිවිස ලබා ගත හැක. එවිට ඔබට තිබෙන සැක මුසු තැන් සියල්ල නිරාකරණය කරගත හැක.