Logo of NPP
Contact
Contact Us 0112785612
Message
Message Us [email protected]
“மின்சக்தியானது கேள்வி – வழங்கலின் அடிப்படையில் இலாபம் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற ஒன்றல்ல : பொருளாதாரத்தின் உயிர்நிலையாகும்” -தேசிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய நிறைவேற்றுப்பேரவை உறுப்பினர் சுனில் ஹந்துன்னெத்தி- ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இந்து பசுபிக் பிராந்திய பணிப்பாளர் மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு இடையிலான சந்திப்பு… நோர்வே தூதுவருக்கும் தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு தேசிய மக்கள் சக்தியின் யாழ்ப்பாணம் மே தினக் கூட்டத்தின் போது… அனுராதபுர மே தினக் கூட்டம்…
X